დავით კლდიაშვილი

elisomatskepladze 2020-04-30 22:47:15
Downvote
1
Upvote

ყურადღებით წაიკითხეთ დავით კლდიაშვილის ბიოგრაფიული მონაცემები და შეეცადეთ, სწორად უპასუხოთ ჩემ მიერ დასმულ შეკითხვებს. შეეცადეთ, თანაკლასელებსაც მოუყვე ამ მწერლის შესახებ

Авторское право: Лицензиар этого файла elisomatskepladze Лицензия iSLCollective Copyright License

Дата загрузки: 2020-04-30 22:47:15

Автор: elisomatskepladze

из

elisomatskepladze из и является участником iSLCollective с 2020-04-30 20:25:37. elisomatskepladze в последний раз заходил(а) 2020-04-30 22:25:03 и загрузил(а) 1 разработок на iSLCollective.

Оставить комментарий

рекомендации

Комментарии

Следующий рабочий лист >

Похожие разработки

Teaching jobs